Theo dự thảo sửa đổi điều 10 Pháp lệnh Dân số, mỗi cặp vợ chồng, cá nhân chỉ được sinh một hoặc hai con

» Xem tiếp, các bài thuyết pháp khác cùng danh mục với: Muôn màu

 
Bài trước đó
Bài tiếp theo