Theo dự thảo sửa đổi điều 10 Pháp lệnh Dân số, mỗi cặp vợ chồng, cá nhân chỉ được sinh một hoặc hai con

Từ khóa tìm kiếm:

  • điều 10 pháp lệnh dân số
  • dieu 10 phap lenh dan so sua doi
  • pháp lệnh dân số sửa đổi
  • dieu 10 phap lenh dan so
  • phap lenh dan so dieu 10 sua doi
  • pháp lệnh dân số sua doi
  • luật dân số sửa đổi
  • du thao phap lenh dan so
  • dieu 10 luat dan so
  • phap lenh dan so moi