Nhất Tu Thị Nhị Tu Gia Thứ Ba Tu Chùa

» Xem tiếp, các bài thuyết pháp khác cùng danh mục với: Thích Trí Huệ

 

Nhất Tu Thị Nhị Tu Gia Thứ Ba Tu Chùa thầy Thích Trí Huệ

Bài Pháp: Nhất Tu Thị : Nhị Tu Gia : Thứ Ba Tu Chùa do ĐĐ Thích Trí Huệ giảng tại chùa Phước Trường An.

Lễ Khởi Công đại trùng Tu chùa chánh điện chùa Phước Trường An

Bài trước đó
Bài tiếp theo