Nghiệp Duyên Ân Oán Trả Vay

» Xem tiếp, các bài thuyết pháp khác cùng danh mục với: Thích Trí Huệ

 

Bài pháp: Nghiệp Duyên Ân Oán Trả Vay – được Thầy Thích Trí Huệ giảng.

Nội dung bài giảng: Nghiệp Duyên Ân Oán Trả Vay do ĐĐ Thích Trí Huệ trình bày, bài pháp được thuyết tại Chùa Phổ Tịnh – Trà Vinh.

Bài trước đó
Bài tiếp theo
  • baj thuyet phap ngjep duyen an oan tra vay
  • nghiệp duyên ân oán trả vay