Thích Trí Huệ – Bát nhã tâm kinh

» Xem tiếp, các bài thuyết pháp khác cùng danh mục với: Thích Trí Huệ

 

Bài pháp: Bát nhã tâm kinh – được Thầy Thích Trí Huệ giảng.

Nội dung bài giảng: Bát nhã tâm kinh do ĐĐ Thích Trí Huệ trình bày, bài pháp được thuyết tại đạo tràng Đại Bi Sám Pháp Niệm Phật – quận 12, TP.HCM.

Bài trước đó
Bài tiếp theo