Thích Trí Huệ – Đạo làm cha mẹ

» Xem tiếp, các bài thuyết pháp khác cùng danh mục với: Thích Trí Huệ

 

Bài pháp: Đạo làm cha mẹ – được Thầy Thích Trí Huệ giảng.

Nội dung bài giảng: Đạo làm cha mẹ do ĐĐ Thích Trí Huệ trình bày, bài pháp được thuyết tại Đạo Tràng Đại Bi Sám Pháp Niệm Phật – quận 12, TP.HCM.

Bài trước đó
Bài tiếp theo
  • dao lam cha me thich tri hue