Thích Trí Huệ – Canh bạc cuộc đời

» Xem tiếp, các bài thuyết pháp khác cùng danh mục với: Thích Trí Huệ

 

Bài pháp: Canh bạc cuộc đời – được Thầy Thích Trí Huệ giảng.

Nội dung bài giảng: Canh bạc cuộc đời do ĐĐ Thích Trí Huệ trình bày, bài pháp được thuyết tại Đạo tràng A Mi Đà – quận 12, TP.HCM.

Bài trước đó
Bài tiếp theo