Trở về từ cửa tử thần – Thích Trí Huệ

» Xem tiếp, các bài thuyết pháp khác cùng danh mục với: Thích Trí Huệ

 

Bài pháp: Trở về từ cửa tử thần – được Thầy Thích Trí Huệ giảng.

Nội dung bài giảng: Trở về từ cửa tử thần do ĐĐ Thích Trí Huệ trình bày, bài pháp được thuyết tại Chùa Long Phước.

Bài trước đó
Bài tiếp theo