Phát Tâm Bồ Tát Niệm Phật – Thích Trí Huệ

» Xem tiếp, các bài thuyết pháp khác cùng danh mục với: Thích Trí Huệ

 

Bài pháp: Phát Tâm Bồ Tát Niệm Phật – được Thầy Thích Trí Huệ giảng.

Nội dung bài giảng: Phát Tâm Bồ Tát Niệm Phật do ĐĐ Thích Trí Huệ trình bày, bài pháp được thuyết tại Chùa Lộc Thọ – Tp.Na Trang.

Bài trước đó
Bài tiếp theo