Quán trọ tàn canh – Thích Trí Huệ

» Xem tiếp, các bài thuyết pháp khác cùng danh mục với: Thích Trí Huệ

 

Bài pháp: Quán trọ tàn canh – được Thầy Thích Trí Huệ giảng.

Nội dung bài giảng: Quán trọ tàn canh do ĐĐ Thích Trí Huệ trình bày, bài pháp được thuyết tại Chùa Pháp Vân.

Bài trước đó
Bài tiếp theo